Znajdź błąd

Poniższa zagadka będzie opierała się na obliczeniach i należy dostrzec oraz zrozumieć w którym miejscu rachunków znajduje się błąd. Nie są to specjalnie skomplikowane obliczenia, a jedynie oparte na dodawaniu, mnożeniu, dzieleniu oraz odejmowaniu, a więc do dzieła – znajdź błąd…

 

n = 0,999999…
1000n = 999,999…
1000n – n = 999
999n = 999
n = 1

 

 

Kliknij i zobacz odpowiedź
W powyższych rachunkach nie ma błędu. Wszystkie obliczenia są prawidłowe, 0.999… = 0.9(9) = 1, ponieważ nie da się wskazać żadnej liczby pomiędzy 0.9(9) a jedynką.

Kategoria: Matematyczne | 0 Odpowiedzi 02.12.2018

Dodaj odpowiedź